Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
31 styczeń 2023

XI Puchar Dziekana IMIP 2010

Już po raz jedenasty studenci, absolwenci i pracownicy mogli bawić się wspólnie na spotkaniu integracyjnym „Puchar Dziekana”, organizowanym pod patronatem Dziekana Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej prof. Mirosława Karbowniczka. Tym razem zawody odbyły się w dniach 8–10 stycznia 2010 w Jaworkach.

To takie bardzo szybkie szachy!

O przygodzie ze sportem osób niepełnosprawnych, licznych osiągnięciach i różnych dyscyplinach, a zwłaszcza o swoim najnowszym odkryciu, czyli szermierce na wózkach opowiada Marcin Królikowski – student czwartego roku Odnawialnych Źródeł Energii w AGH

Wielkie lata Akademii Górniczo-Hutniczej - Z kart historii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – część 8

Gwałtownie rozwijający się przemysł powojennej Polski, zwłaszcza ciężki, potrzebował wykwalifikowanych kadr i najnowszej wiedzy. Wraz z intensywną industrializacją kraju, zainicjowaną w 1950 roku Ustawą o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu, rozpoczęła się też wielka rozbudowa Akademii Górniczo-Hutniczej (nazwę tę uczelnia przyjęła w 1949 roku).

Rozprawa o wykładaniu

WYKŁAD jest podstawowym elementem dydaktyki (gr. didakticos – pouczający) na różnych poziomach, w szczególności zaś na poziomie uniwersyteckim.

Spotkanie inżynierskich pokoleń krakowskiego hutnictwa

W cykl projektu Nowoczesna Huta w Starym Krakowie wpisało się spotkanie młodych inżynierów zatrudnionych w ArcelorMittal Poland SA i Biprostal SA Kraków w dniu 14.12.2009. Organizatorem seminarium wpisującego się w rocznicę 60-lecia Nowej Huty było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH) – Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie.