Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
28 marzec 2023

Wybierz rocznik

Kalendarium rektorskie

10 lutego 2010

• Spotkanie zespołu sterującego Węzła Wiedzy i Innowacji, Zrównoważona Energia we Frankfurcie (Niemcy).

11 lutego 2010

• Wizyta w International Energy Agency (Paryż/Francja) w celu nawiązania bliższej współpracy.

12 lutego 2010

• Spotkanie z Jego Eminencją Kardynałem Stanisławem Dziwiszem, Metropolitą Krakowskim w sprawie przyjęcia patronatu honorowego nad V edycją Dni Jana Pawła II.

15 lutego 2010

• Spotkanie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarą Kudrycką w Warszawie.

15–16 lutego 2010

• Spotkanie zespołu sterującego Węzła Wiedzy i Innowacji, Zrównoważona Energia we Frankfurcie (Niemcy).

18 lutego 2010

• Spotkanie z delegacją Uniwersytetu w Arendal w Norwegii.

19 lutego 2010

• Wizyta w AGH Ambasadora Indonezji w Polsce w celu nawiązania współpracy.

• Posiedzenie Małopolskiej Rady Innowacji w trakcie którego omawiano projekt „Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020”.

22 lutego 2010

• Spotkanie z Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Krakowie dr. Krzysztofem Jakubikiem.

• Posiedzenie Kapituły Konkursu Krakowskie Nagrody ALLIANZ 2009.

22 i 23 lutego 2010

• Spotkanie z Sekretarzem Generalnym T.I.M.E. Paulem Crowther dotyczące współpracy naukowo-dydaktycznej.

24 lutego 2010

• Workshop UNESCO w AGH.

• Spotkanie z Dyrektorem Generalnym UNESCO, Poland.

• Wizyta delegacji CEA w Akademii Górniczo-Hutniczej.

• Podpisanie porozumienia z ASP w Krakowie, ASP w Katowicach, Urzędem Miasta Katowice i Katowickim Holdingiem Węglowym dotyczącego rewitalizacji obszaru po likwidowanej KWK „Mysłowice”.

25 lutego 2010

• Wizyta w Zakładach Ceramiki Paradyż Sp. z o.o.

• VI Konferencja Państwo w mikro i makroskali 2010. W trakcie spotkania prof. T. Szmuc przedstawił temat: Zrównoważona energia. Węzeł wiedzy i innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w Krakowie (Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie).

• Gala konkursów „Bezpieczna Kopalnia”, „Kopalnia Roku” i „Górniczy Sukces Roku”.

26 lutego 2010

• Posiedzenie Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.

• Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

1 marca 2010

• Uroczystość wręczenia tytułu Lidera Małopolski 2009
dla AGH.

2 marca 2010

• Udział w zorganizowanej w Warszawie (PAP) przez Zarząd Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego konferencji prasowej nt. Zagospodarowanie nowych złóż węgla brunatnego, a bezpieczeństwo energetyczne Polski
w I połowie XXI wieku.

• Wizyta delegacji z Kyoto University w celu nawiązania współpracy.

• Podpisanie aktu powołania Fundacji CEMENT-WAPNO-BETON.

• Spotkanie Fundatorów Fundacji Panteon Narodowy w Krakowie.

3 marca 2010

• Spotkanie zorganizowane przez URSS z mieszkańcami Miasteczka Studenckiego.

• Spotkanie zespołu sterującego Węzła Wiedzy i Innowacji, Zrównoważona Energia we Frankfurcie (Niemcy).

• Spotkanie z zespołem wizytującym z Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

4 marca 2010

• Spotkanie organizacyjne jury konkursu „Pokaż swoje wnętrze”.

• Posiedzenie Sekcji Nauk Matematycznych, Fizycznych, Chemicznych i Nauk o Ziemi CK, Warszawa.

• Spotkanie z Zarządem Województwa Małopolskiego, podczas którego omówiono przedsięwzięcie „Małopolska Sieć Szkieletowa” (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego).

• Uroczyste otwarcie nowej siedziby Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju.

5 marca 2010

• Wizyta w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej – rozmowy na temat powstającego Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH.

• Uroczystość wręczenia odznaczeń Małopolanin Roku 2009 (laureaci: prof. Antoni Tajduś, prof. Jerzy Buzek, prof. Karol Musioł) oraz Człowiek Roku 2009 (laureaci: prof. Leszek Balcerowicz, prof. Jerzy Regulski) – odznaczenia przyznane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

• Udział w konferencji „Czyste Technologie Węglowe” w Sosnowcu.

8 marca 2010

• Spotkanie organizacyjne studentów i przedstawicieli wszystkich uczelni biorących udział w przygotowaniach do tegorocznych Dni Jana Pawła II.

• Spotkanie z delegacją Państwowej Górniczej Akademii Ukrainy Prof. Giennadijem I. Piwniakiem.

9 marca 2010

• Spotkanie z prof. Ewą Kutryś – Rektorem PWST w Krakowie. W trakcie spotkania omówiono temat przygotowania spektaklu teatralnego przez PWST w ramach organizowanych Dni Jana Pawła II.

• Zebranie plenarne Komitetu Górnictwa PAN.

10 marca 2010

• Udział w posiedzeniu Rady Naukowej Państwowego Instytut Geologicznego w Warszawie.

• Otwarcie XII Inżynierskich Targów Pracy Stowarzyszenia Studentów BEST AGH.

• Spotkanie z prezesem KGHM Polska Miedź SA Hubertem Wirthem.

• Otwarcie seminarium „Zagrożenia dla bezpieczeństwa surowcowego kraju”.

• Podpisanie porozumienia o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Górniczym w Dniepropietrowsku.

14–16 marca 2010

• XXXII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii w Krynicy.

10–13 marca 2010

• Wizyta w Centrum Badawczo Rozwojowym EdF w Paryżu.

11 marca 2010

• Udział w posiedzeniu Komitetu Nauk Geologicznych PAN.

15 marca 2010

• Spotkanie z Dziekanem Wydziału Rzeźby ASP – prof. Józefem Murzynem. Tematem spotkania było zorganizowanie kolejnego pleneru rzeźbiarskiego na AGH oraz nawiązanie współpracy pomiędzy Wydziałem Rzeźby ASP a Wydziałami: Odlewnictwa i Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

16 marca 2010

• Czwarte posiedzenie Grupy Roboczej projektu „Perspektywa Technologiczna Kraków – Małopolska 2020” w Krakowskim Parku Technologicznym.

15–16 marca 2010

• Konferencja organizowana pod patronatem Głównego Geologa Kraju pt. „Chłodno o hydrogeologii”.

17 marca 2010

• Spotkanie z Dyrektorem Generalnym Nuclear Energy Agency Luisem Echáavarii.

18 marca 2010

• Spotkanie z przedstawicielami firmy METINVEST.

• Spotkanie z delegacją AESA Academy of Economics and Statistics of Almaty z Kazachstanu.

• Spotkanie z delegacją University Tohoku z Japoni.

• Udział w spotkanie zorganizowanym przez Konsula Generalnego USA w Krakowie nt współpracy Kalifornii z Małopolską.