Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
01 czerwiec 2023

Wybierz rocznik

Informacje Kadrowe

Na stanowisko profesora zwyczajnego zostali mianowani:

• prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

• prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki
Wydział Energetyki i Paliw

• prof. dr hab. inż. Marek Lankosz
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

• prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego – na czas nieokreślony zostali mianowani:

• dr hab. inż. Jan Golonka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

• dr hab. inż. Andrzej Kozłowski
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego – na 5 lat zostali mianowani:

• dr hab. inż. Marek Dziarmagowski
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

• dr hab. inż. Anna Zielińska Lipiec
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

• dr hab. inż. Tadeusz Gołda
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

• dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

• dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski
Wydział Odlewnictwa

• dr hab. inż. Bartłomiej Szafran
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Stopień doktora habilitowanego otrzymali:

• dr Halina Krawiec
Wydział Odlewnictwa

• dr inż. Mariusz Filipowicz
Wydział Energetyki i Paliw


Podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH z okazji Dnia Hutnika, w dniu 7 maja 2010 roku Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczona została inż. Jolanta Konieczna z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH z okazji Dnia Hutnika, w dniu 7 maja 2010 Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

• prof. dr hab. inż. Lidia Maksymowicz
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

• dr inż. Stanisław Fortuna
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

• prof.dr hab. Jacek Banaś

• dr hab. Barbara Stypuła, prof. nadzw.
Wydział Odlewnictwa


Konkursu o Nagrodę im. Profesora
Antoniego Rodziewicza-Bielewicza

Informujemy, iż Jury Konkursu o Nagrodę im. Profesora Antoniego Rodziewicza-Bielewicza przyznało Nagrodę Zespołowi pracowników Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej w składzie:

prof. dr hab. inż. Marek Blicharski
dr hab. inż. Stanisław Dymek

za cykl tematycznie spójnych publikacji, w renomowanych czasopismach w zakresie badań połączeń stopów aluminium wykonanych metodą zgrzewania tarciowego.

Na podstawie materiałów dostarczonych
przez Dział Kadrowo-Płacowy