Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
28 marzec 2023

Wybierz rocznik

„Diamenty AGH” raz jeszcze

W dniu 27 maja 2010 w gmachu Biblioteki Głównej odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy prac wyróżnionych w XI edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”. Swoją obecnością zaszczycili uroczystość Patron konkursu, Rektor AGH prof. Antoni Tajduś oraz Prorektor ds. Kształcenia, prof. Zbigniew Kąkol. Obecni byli również Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego, a zarazem przewodniczący jury konkursu, dr inż. Leszek Kurcz oraz wybrany właśnie Prezes Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego (STN), które jest organizatorem konkursu, mgr inż. Łukasz Wzorek. Wśród zaproszonych gości byli także członkowie jury oraz uczestnicy konkursu wraz ze swoimi promotorami.

Zgromadzonych gości przywitał Przewodniczący Łukasz Wzorek, zauważając, że czuje pewnego rodzaju tremę, gdyż jeszcze w ubiegłym roku, w tym samym miejscu odbierał wyróżnienie jako uczestnik X edycji konkursu „Diamenty AGH”. Pomysłodawca konkursu i przewodniczący jury, dr inż. Leszek Kurcz, przedstawiając oficjalne wyniki XI edycji konkursu nawiązał do poprzednich edycji i zaznaczył, że z roku na rok, konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zarówno ze strony dyplomantów jak i ich promotorów. Życzył laureatom i wyróżnionym sukcesów w karierze zawodowej, a słowa gorących podziękowań skierował pod adresem wszystkich jurorów konkursu za ich wielkie zaangażowanie i pracę na rzecz konkursu. Laureaci i autorzy wyróżnionych prac odebrali z rąk rektora prof. A. Tajdusia, prorektora prof. Z. Kąkola oraz Przewodniczącego jury dr. inż. Leszka Kurcza, pamiątkowe medale, dyplomy i drobne upominki. Wszyscy zgromadzeni otrzymali również wydany specjalnie z tej okazji zeszyt Wydawnictwa STN, zawierający publikacje autorów prac dyplomowych wyróżnionych w XI edycji konkursu. Warto przypomnieć, że zwycięzcami XI edycji konkursu zostali autorzy prac dyplomowych:

w kategorii prac teoretycznych

• mgr inż. Paweł Kuczera (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

tytuł pracy dyplomowej: „Udokładnienie struktury dekagonalnego kwazikryształu Al.-Ni-Co z wykorzystaniem metod statystycznych”

promotor: prof. Janusz Wolny (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

w kategorii prac aplikacyjnych

• mgr inż. Dominik Przyborowski (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

tytuł pracy dyplomowej: „Pomiary parametrów i projektowanie prototypowych układów elektroniki odczytu dla kalorymetru FCAL przy ILC”

promotor: dr hab. inż. Marek Idzik (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej).

Informacje o laureatach oraz pełna lista autorów wyróżnionych prac opublikowana została w poprzednim numerze Biuletynu, dostępna jest także na stronie Studenckiego Towarzystwa Naukowego, organizatora konkursu:

www.stn.agh.edu.pl/konkurs-diamenty-agh

fot. Stanisław Malik

W dalszej kolejności uroczystości głos zabrali panowie rektorzy, którzy zwrócili uwagę na to, że wyróżnienie w konkursie jest godnym zwieńczeniem pracy podczas studiów i życzyli autorom prac, jak i ich promotorom, wielu kolejnych sukcesów w życiu zawodowym. Zwrócili również uwagę na fakt, że po raz trzeci z rzędu laureatami „Diamentów AGH” zostali studenci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, co należy uznać za ogromny sukces nie tylko studentów i ich promotorów ale również całej kadry naukowej wydziału FiIS.

Po oficjalnych wystąpieniach nadszedł czas na otwarcie wystawy i przecięcie tradycyjnej trójkolorowej wstęgi (barwy AGH). Wraz z władzami AGH, jako pierwsi zrobili to laureaci, a następnie autorzy wszystkich wyróżnionych prac. Oficjalną część uroczystości zakończył Prezes STN, wręczając dyplomy uznania członkom zarządu, którzy zakończyli swoją działalność na rzecz stowarzyszenia, przechodząc do pełnienia innych obowiązków. Całość uświetniło spotkanie przy lampce szampana, podczas którego wzniesiono toast za laureatów, wyróżnionych oraz ich promotorów. Ta część uroczystości – mniej oficjalna – była doskonałą sposobnością do odbycia wielu interesujących rozmów i wymiany poglądów pomiędzy uczestnikami spotkania.

fot. Stanisław Malik

Za zaangażowanie w organizację konkursu, Zarząd STN pragnie serdecznie podziękować dr. inż. Leszkowi Kurczowi i prof. Barbarze Małeckiej, dr inż. Agnieszce Łącz, dr inż. Agnieszce Cebo-Rudnickiej oraz dr. inż. Rafałowi Tarko. Szczególne podziękowania, za wieloletnie wsparcie i pomoc, dzięki której wyróżnieni w konkursie otrzymują pamiątkowe medale, a laureaci statuetki „Diamentów AGH”, należą się prof. Stanisławowi Rzadkoszowi. Podziękowania również dla Dyrekcji Biblioteki Głównej AGH za udostępnianie miejsca dla corocznych wystaw prac wyróżnionych w konkursie „Diamenty AGH”.

Tegoroczną wystawę prac można oglądać na parterze holu Biblioteki do końca września, a już dzisiaj zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnej XII edycji konkursu. Wszystkie potrzebne informacje są dostępne pod adresem: www.stn.agh.edu.pl.

Grzegorz Luty