Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
28 marzec 2023

Wybierz rocznik

AGH-owskie spotkania z nauką i sztuką

„Forum Kół Naukowych – spotkania z nauką i sztuką” to cykl comiesięcznych spotkań, które odbywają się w Akademii Górniczo-Hutniczej od 2003 roku z inicjatywy Pełnomocników Rektora AGH ds. Kół Naukowych przy współpracy Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Konwencja spotkań zakłada podział Forum na dwie części, naukową oraz artystyczną. Celem przedsięwzięcia jest integracja środowiska studenckich kół naukowych AGH i innych uczelni krakowskich, pogłębianie i popularyzacja wiedzy, wzbogacanie, wiedzy studentów uczelni technicznej o różne formy działalności artystycznej i sztuk pięknych, a także prezentacja działalności młodych artystów studentów krakowskich uczelni artystycznych (ASP, AM, PWST).

Spotkania Forum w kończącym się właśnie semestrze letnim zainaugurował 16 marca prof. Andrzej Jaszczyk (AGH, Wydział EAIiE), który występując w roli Mistrza, przeniósł nas w świat nowoczesnych technologii i wygłosił wykład pt. „Współczesna telekomunikacja – sukcesy i wyzwania”. W roli Ucznia doskonale sprawdził się student z KN Telephoners (AGH), Dawid Juszka, który przedstawił referat pt. „Nie dwa lecz trzy – telewizja 3D”. Artystyczną część spotkania uświetnił Kwintet Instrumentów Dętych w składzie: Jagoda Pietrusiak (flet), Izabela Berdy (obój), Weronika Bacher (klarnet), Marcin Krywult (fagot) oraz Filip Pędracki (waltornia) z Krakowskiej Akademii Muzycznej.

Kolejne Forum, które odbyło się 13 kwietnia, upłynęło pod znakiem ekologii: zmian klimatu i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Tym razem w roli Mistrza gościliśmy prof. Janusza Miczyńskiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Wydział IŚiG), który wygłosił wykład pt. „Jakie będą zmiany klimatu w przyszłości?”. W roli Ucznia wystąpił student KN Zarządzanie (AGH) Michał Różański i przedstawił prezentację nt. „Asymilacja CO2 przez lasy jako metoda ograniczenia negatywnego wpływu tego gazu na klimat”. Część artystyczna wypełniona została programem muzycznym Kwartetu Klarnetowego z krakowskiej Akademii Muzycznej (klasa dr Pawła Krauzowicza), w składzie Andrzej Ruciński, Konrad Wiech, Angelika Nogieć oraz Grzegorz Martinson. Muzycy wykonali utwory Jeana Francaixa: Goguenardise, Cantilene, Serenade Comique (Petit Quatour).

Maj podobnie jak grudzień to miesiące wielkich konferencji studenckich kół naukowych działających w AGH, dlatego też w tych miesiącach nie ma spotkań Forum.

fot. arch. autorek

Ostatnie przed wakacjami, czerwcowe spotkanie Forum zwane „wyjazdowym” od siedmiu lat odbywa się w gościnnych murach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Spotkanie miało charakter w pełni artystyczny, sztuce została poświęcona nie tylko jak co miesiąc druga część spotkania, lecz także i pierwsza – naukowa. Wykład na temat „Rzeźba jako plastyczny organizm” poprowadził dr Janusz Janczy z Wydziału Rzeźby ASP. Analizując liczne przykłady rzeźb ukazał proces uczenia się artysty, który polega na przejściu od opanowania warsztatu polegającego na mimetycznym odzwierciedlaniu rzeczywistości, poprzez eksperymentowanie z proporcjami, aż do odnalezienia swego własnego stylu oddającego stany i uczucia rzeźbiarza. W swojej prezentacji dr J. Janczy pokazał także drogę tworzenia dzieła rzeźbiarskiego. Wykład nawiązywał do wydarzeń z historii sztuki, oraz dyskusji następujących po nich, które ustawiły współczesną rzeźbę w miejscu, w którym zrywa ona z kontynuacją i wszelkimi ograniczeniami. Po wystąpieniu nastąpiła ożywiona dyskusja, w którą włączyli się uczestnicy spotkania pytając kogo można nazwać artystą, w którym momencie powinien on odciąć się od swoich mistrzów i iść własną drogą, dlaczego pojawiają się „burzyciele” wartości estetycznych czy też dlaczego duża część społeczeństwa nie rozumie sztuki współczesnej.

Po wykładzie nastąpiła druga część forum obejmująca zwiedzanie corocznej wystawy prac studentów wykonanych w roku akademickim 2009/2010. Obejmowało ono wędrówkę po kilku pracowniach: grafiki, malarstwa, rzeźby, ale również bardzo ciekawe projekty pracowni scenografii ukazująca ciekawe makiety scenografii teatralnej.

Składamy serdeczne podziękowania koordynatorom spotkań Forum Kół Naukowych ze strony uczelni artystycznych: prof. Danucie Mroczek-Szlezer z Krakowskiej Akademii Muzycznej oraz prof. Karolowi Badynie z Krakowskiej Akademii Stuk Pięknych.

Zapraszamy na spotkania w nowym roku akademickim 2010/2011. Kolejne 50-te już spotkanie Forum 12 października 2010, z gościem specjalnym (Mistrzem) w części naukowej i atrakcyjną częścią artystyczną.

Małgorzata Śliwka
Agata Puchała