Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
28 marzec 2023

Wybierz rocznik

Energetyczni laureaci

Już po raz trzeci studenci Wydziału Energetyki i Paliw AGH spotkali się z potencjalnymi kandydatami na studia w naszej uczelni w Ogólnopolskim Konkursie Energetycznym. Głównym celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży szeroko rozumianą problematyką energetyczną, a nauczycieli szkół średnich edukacją w tym zakresie. Tegorocznym zmaganiom konkursowym, których finał odbył się 8 czerwca 2010 w Jaworznie, towarzyszyły słowa wypowiedziane przez Benjamina Franklina – „Energia i wytrwałość zmienia wszystko”, a motywem przewodnim tegorocznej edycji konkursu było bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne jako jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa państwa. Konkurs organizowany jest od trzech lat dzięki przychylności Urzędu Miasta Jaworzno i zaangażowaniu grupy entuzjastów, pracowników różnych instytucji miasta Jaworzna i co warte podkreślenia, absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej. Nie przypadkowy wydaje się także „energetyczny grunt” regionu jaworznickiego dla rozwoju tego typu inicjatywy z racji chociażby prężnego środowiska energetyki zawodowej i wieloletniej tradycji związanej z produkcją energii elektrycznej i cieplnej w pobliskich elektrowniach. Konkurs energetyczny objęty został patronatem m.in. Ministerstwa Gospodarki, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Marszałka Województwa Śląskiego, Prezydenta Miasta Jaworzna, Śląskiego Kurator Oświaty, Prezesa Południowego Koncernu Energetycznego, Parlamentarnego Zespół ds. Energetyki, Związku Powiatów Polskich, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii oraz Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska co dodatkowo podnosi jego rangę i stwarza szansę dalszego rozwoju idei konkursu. Organizatorom udało się także zaprosić do współpracy grono ludzi zaangażowanych w problematyce energetycznej. Zaproszenie do udziału w pracach jury konkursu zgodzili się przyjąć: profesor Jacek Malko, doktor Marek Krannich z Politechniki Śląskiej, doktor Michał Tomaszewski z Politechniki Opolskiej, doktor Rafał Kozłowski z Akademii Ekonomicznej w Katowicach, doktor Iwona Jelonek z Uniwersytetu Śląskiego, magister inżynier Zbigniew Banasik – Wiceprezes Spółki Ciepłowniczo Energetycznej Jaworzno III oraz Agnieszka Zawarto – Dyrektor Gabinetu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Spośród wielu prac nadesłanych na konkurs komisja konkursowa postanowiła przyznać w tym roku nagrody w dwóch kategoriach: uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Wybrano i nagrodzono po osiem prac w każdej z kategorii. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Od pierwszej edycji konkursu aktywnie uczestniczą w nim studenci Wydziału Energetyki i Paliw AGH, którzy promując wśród młodzieży szkół średnich, nieodległego od Krakowa regionu, tematykę energetyczną promują jednocześnie swoje dokonania, i co warto podkreślić, również wydział i uczelnię. Podobnie stało się i w tegorocznej edycji konkursu. Finał konkursu zdominowali studenci Akademii Górniczo-Hutniczej, aż cztery z ośmiu wyróżnionych prac były autorstwa studentów Wydziału Energetyki i Paliw.

W gronie nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się:

– Michał Kumor – Wydział Energetyki i Paliw, kierunek: Technologia Chemiczna, IV rok, za pracę „Zgazowanie węgla – szansa na czyste jutro” (I miejsce w Konkursie)

– Marcin Łapa – Wydział Energetyki i Paliw, kierunek: Energetyka, V rok, za pracę „Bezpieczeństwo energetyczne poprzez efektywność energetyczną”,

– Anna Idzikowska – Wydział Energetyki i Paliw, kierunek: Technologia Chemiczna IV rok, za pracę „Bezpieczeństwo energetyczne gminy”,

– Marta Mastalerska – Wydział Energetyki i Paliw, kierunek: Technologia Chemiczna, V rok, za pracę „Bezpieczeństwo energetyczne poprzez efektywność energetyczną”.

Warto podkreślić, że udział studentów w tym konkursie to także wymierne korzyści dla naszej uczelni. Czwórka maturzystów, uczestników i finalistów tegorocznej edycji konkursu, już zdecydowała się podjąć studia w Akademii Górniczo-Hutniczej, a wszystko wskazuje na to, że grono to powiększy się jeszcze w czasie tegorocznej rekrutacji!

Warto także podkreślić działania organizacyjne na rzecz konkursu prowadzone pod kierunkiem i wielkim zaangażowaniem pomysłodawczyni konkursu pani dr Halny Rechul. Również tegoroczna gala finałowa przygotowana przez pedagogów i uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących numer III kierowanym przez panią dyrektor mgr Elwirę Woźniak-Lehnort to sukces organizacyjny, ale także przykład dobrze realizującej swoją misję placówki edukacyjnej. Zarówno oprawa uroczystości, towarzyszący program artystyczny jak i sympatyczne i profesjonalne jej prowadzenie przez przedstawicieli Samorządu Szkoły sprawiły, że uczestnicy czuli się jak na „gali oskarowej”. Był szkolny zespół kameralny i formacja taneczna, była muzyka A. Piazzolli i poezja śpiewana autorstwa i w wykonaniu uczniów szkoły, było spotkanie przy kawie. Warto także podkreślić, że sukces studentów dostrzeżony został także przez władze Wydziału Energetyki i Paliw AGH. Uroczystość ogłoszenia wyników i rozdania nagród zaszczycili swoją obecnością pan Prodziekan ds. Kształcenia dr inż. Leszek Kurcz oraz opiekun naukowy studentów dr Stanisław Porada.

W przyszłym roku kolejna edycja konkursu, którego tematem przewodnim będą odnawialne źródła energii. Zachęcamy nasze koleżanki i kolegów, także z innych wydziałów naszej wspaniałej uczelni, do wzięcia udziału w tym konkursie – naprawdę warto.

Marta Mastalerska
V roku EiP

Laureaci i członkowie jury konkursu - fot. arch. autora