Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
28 marzec 2023

Wybierz rocznik

„Zamawiani” na tropach energii

W drugim tygodniu czerwca odbył się kolejny wyjazd studyjny studentów kierunku Energetyka, Wydziału Energetyki i Paliw. Program wyjazdu studyjnego to „Energia odnawialna – energia wiatru, biomasy i energia geotermalna”. Wyjazd zorganizowany został na potrzeby programu kierunków zamawianych, a uczestniczyli w nim studenci drugiego roku kierunku Energetyka.

Program przygotowany został w taki sposób aby połączyć edukację i poznawanie walorów przyrodniczych regionu pienińsko-tatrzańskiego. Dodatkowo studenci podzieleni na zespoły mieli za zadanie przygotować prezentacje dotyczące tematyki wyjazdu studyjnego.

Pierwszym etapem realizacji programu było składowisko odpadów komunalnych Kraków-Barycz. Tam też mieliśmy okazję zapoznać się ze sposobami utylizacji odpadów, wykorzystywanymi technologiami recyklingu i odzyskiwania energii. Poznaliśmy także plany spółki na najbliższe lata. Kolejnym etapem były Szaflary i miejsce pozyskiwania energii geotermalnej (odwiert Bańska) wraz ze stacją obsługi i dystrybucji energii cieplnej. Dowiedzieliśmy się i mogliśmy to praktycznie „sprawdzić”, że temperatura wody w złożu sięga 86 stopni Celsjusza i jest wykorzystywana do ogrzewania budynków zakładu, odbiorców w przyległych wsiach oraz wykorzystywana jest jako woda przeznaczona do kąpieli w pobliskim basenie. Zapoznaliśmy się z zakresem działalności spółki „Geotermia Podhalańska”, jej planami ma przyszłość, stosowanymi technologiami i uzyskaliśmy odpowiedzi na wiele pytań. Zapoznaliśmy się również z działalnością położonego nieopodal laboratorium geotermalnego PAN w Szaflarach.

Tego dnia przed dotarciem do miejsca noclegu zwiedziliśmy również zabytkowy, niezwykle cenny obiekt architektury drewnianej, kościółek w Dębnie, który został wybudowany bez… użycia gwoździ. Ostatnim przystankiem tego dnia była nasza baza noclegowa – Dom Wypoczynkowy „Pod Taborem” w Niedzicy. Po posiłku odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne z wieloma ciekawymi konkursami i grami przygotowanych przez kolegów z wydziałowego Samorządu Studentów.

fot. arch. autora

Następnego dnia po śniadaniu rozpoczęła się część seminaryjna naszego wyjazdu i pierwszy referat dotyczący energii geotermalnej. Autorzy prezentacji koledzy: Grzegorz Urbaniak, Maciej Gruszczyński, Krzysztof Pastuszka i niżej podpisani przedstawili przygotowaną prezentację, następnie odpowiadali na pytania i prowadzili ożywioną dyskusję pod fachowym okiem pracownika naukowego WEIP i opiekuna naukowego tego wyjazdu pana dr. inż. Tomasza Mirowskiego. Około południa udaliśmy się aby zobaczyć kolejny cel naszego wyjazdu: kocioł opalany biomasą zainstalowany w domu jednorodzinnym i służącym jednocześnie na potrzeby małego zakłady produkcyjnego (stolarni). W instalacji tej wykorzystywane są jako paliwo są odpady postolarskie w postaci wiórów i kawałków drewna. Właściciel chętnie odpowiadał na pytania i wyjaśniał zasadę działania, aspekty ekonomiczne. Zastosowano tam bardzo ciekawe rozwiązanie zbiornika akumulującego ciepło, co pozwala utrzymać wysoką temperaturę wody do dwóch dni, po spaleniu tylko jednej porcji paliwa w komorze spalania. Wykorzystywane jest również ciepło oddawane przez zbiornik do ogrzania części domu, w której znajduje się stolarnia. To był dobry przykład zastosowania instalacji utylizacji odpadów. Rozgrzani informacjami i żarem z bezchmurnego nieba pojechaliśmy do Zakopanego, aby „zbadać” wpływ wody geotermalnej na rozgrzany organizm ludzki. Badania wypadły pomyślnie i były bardzo relaksujące. Miejscem prowadzenia „badań” był Aqua Park Zakopane. Po powrocie i posiłku odbyła się kolejna część seminarium i prezentacja przygotowana przez zespołu studentów: Ewę Łaszyńską, Jana Kolarza i Marcina Michniaka, a dotyczącą energii biomasy i biopaliw. Interesująca dyskusja trwała do późnych godzin.

fot. arch. autora

W niedzielę wczesnym popołudniem wykorzystaliśmy warunki pogodowe sprzyjające żeglarstwu i na dwóch jachtach klasy Omega pływaliśmy, a niektórzy nawet ratowali zagrożone gatunki podlegające ochronie, a dokładniej: jeża. Została przeprowadzona widowiskowa akcja ratunkowa, z przećwiczeniem manewru „podejścia do jeża”. W trakcie szkolenia osoby z patentami żeglarskimi przeprowadzały uproszczone szkolenie żeglarskie dla reszty załogantów, mniej wprawionej w sztuce żeglowania. Obie załogi miały okazję również wziąć udział w małej rywalizacji sportowej z nagrodami. Dzień zakończyła wspólna gra w kręgle, ognisko z kiełbaskami i gromkim śpiewem. Ostatni dzień wyjazdu to prezentacja przygotowana przez zespół Annę Stelmach, Joannę Malik, Beatę Woszczek, Adriana Kępkę i Jacka Klęczara dotycząca energii wiatru i kolejna bardzo interesująca dyskusja. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie pompowni – zakładu należącego do ZEW Niedzica, odpowiedzialnego za zabezpieczenie położonej w depresji względem poziomu wody jeziora miejscowości Frydman. Jest to również placówka przeprowadzająca badania nad eksploatacją turbin wiatrowych, a dokładniej – porównaniem turbiny o mocy 10kW z osią poziomą i turbiny o takiej samej mocy z osią pionową. W planach jest również instalacja paneli fotowoltaicznych o tej samej mocy znamionowej. Celem tych badań jest określenie kierunku rozwoju spółki, która pragnie zaopatrywać i produkować wysokiej jakości „zieloną” energię. Pan dyrektor Józef Wójcik przedstawił nam pokrótce zasadę działania pompowni, jej cele, omówił konstrukcję i sposób badania urządzeń pozyskujących energię wiatru i ich eksploatację. Pamiątkową fotografią zakończyliśmy naszą wyprawę do odnawialnych źródeł energii.

fot. arch. autora

Podczas całego wyjazdu dopisywała nam pogoda, zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych i praktycznych rzeczy od bardzo doświadczonych osób. Każda osoba miała ponadto szansę wykazać się swoją wiedzą na temat źródeł energii odnawialnych i ich wykorzystania, skorzystać z fachowych konsultacji i doskonalić umiejętności prowadzenia dyskusji naukowych. Całość odbyła się w koleżeńskiej atmosferze, było bardzo miło, efektywnie i sprzyjało dalszej integracji naszej grupy. To kolejny bardzo pożyteczny punkt naszego 3-letniego ciekawego programu realizowanego, w ramach „studiów zamawianych” na kierunku Energetyka, pod kierownictwem prodziekana dr inż. Leszka Kurcza. Przed nami, jeszcze w tym roku, staż w instytucie badawczym, uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej i w seminarium oraz wysłuchanie cyklu dodatkowych wykładów i udział w wydarzeniach kulturalnych (teatr i filharmonia). Dzisiaj już dostrzegamy, że warto być uczestnikiem takiego programu, nawet jeśli część z nas nie „zmieściła się” w grupie objętej dodatkowymi stypendiami.

Inga Wądrzyk
Rafał Polepszyc