Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
28 marzec 2023

Wybierz rocznik

Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

to już piąty rok!

W dniach 23-25 września 2010 w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się V, można powiedzieć – jubileuszowa, Krakowska Konferencja Młodych Uczonych.

Tegoroczna Konferencja organizowana jest po raz pierwszy pod patronatem Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Ogólnopolska Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, organizowana od pięciu lat w murach Akademii Górniczo-Hutniczej, jest inicjatywą Grupy Naukowej Pro Futuro (www.profuturo.agh.edu.pl) zakłada integrację środowiska młodych naukowców na forum interdyscyplinarnym. Taka konwencja umożliwia spojrzenie na problemy naukowe z różnych perspektyw, wspólną wymianę spostrzeżeń i doświadczeń, a także nawiązanie przyszłej współpracy naukowej.

Tematyka V KKMU, ze względu na różnorodność podejmowanych problemów, została podzielona w tym roku na cztery bloki tematyczne: Nowe Techniki i Technologie, Inżynieria Środowiska, Nauki Ekonomiczne oraz Nauki Społeczne i Humanistyczne.

Od trzech lat część artykułów konferencyjnych, po otrzymaniu pozytywnych recenzji wydawnictw, jest publikowana w wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Grupa Naukowa Pro Futuro skupia młodych pracowników naukowych, asystentów i doktorantów z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz pozostałych krakowskich uczelni wyższych. W organizację V KKMU zaangażowani są również doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego i Politechniki Krakowskiej, a także studenci krakowskich uczelni, których serdecznie witamy w gronie członków GN Pro Futuro. Rolę opiekuna administracyjnego Konferencji oraz GN PF pełni Fundacja dla AGH.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem:

www.profuturo.agh.edu.pl/konferencja

Serdecznie Zapraszamy na Obrady!

Grupa Naukowa Pro Futuro

Małgorzata Śliwka