Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
28 marzec 2023

Wybierz rocznik

Kalendarium rektorskie

15 października 2010

• Podpisanie aneksu do umowy w sprawie wymiany studentów i doktorantów oraz wspólnego dyplomowania pomiędzy AGH a Shibaura Institute of Technology.

• Spotkanie robocze z przedstawicielami firmy ABB Sp. z.o.o. w sprawie kontynuowania w AGH programu stypendialnego Fundacji ABB im. Jürgena Dormanna dla Wspierania Edukacji na Kierunkach Technicznych.

18 października 2010

• Spotkanie organizacyjne studentów i przedstawicieli wszystkich uczelni biorących udział w przygotowaniach do Dni Jana Pawła II 2010.

• Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

• Seminarium Polsko-Japońskim zorganizowane wspólnie z Hokkaido University w Sapporo.

• Spotkanie z Prezesem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej prof. Maciejem Żyliczem.

• Podpisanie porozumienia o współpracy z Polimex-Mostostal.

19 października 2010

• Wizyta w AGH prof. Bartosza A. Grzybowskiego z Northwestern University z USA.

• Zebranie Komisji Energetyki Jądrowej Rady do spraw Atomistyki PAA poświęcone kształceniu i badaniom naukowym w zakresie inżynierii jądrowej AGH.

• Konferencja prasowa oraz wykład inaugurujący uruchomienie bezpłatnego programu adaptacyjnego „Adapter”, skierowanego do studentów rozpoczynającym naukę w AGH, realizowanego we współpracy ze specjalistami z  Ośrodka Terapii Poznawczo-Behawioralnej MENSANA.

20 października 2010

• Dzień Otwarty Saint-Gobain w AGH.

21–23 października 2010

• Konferencja Prorektorów ds. Studenckich i Kształcenia Polskich Uczelni Technicznych, zorganizowana przez Politechnikę Łódzką, poświęcona wprowadzeniu Krajowych Ram Kwalifikacji.

• Posiedzenie Komisji Akredytacyjnej Polskich Uczelni Technicznych.

20-24 października 2010

• Konferencja European University Association (EUA) w Palermo we Włoszech.

• Wizyta delegacji z Universidad Panamericana w Meksyku oraz podpisanie aneksu do umowy w sprawie współpracy w dziedzinie inżynierii biomedycznej.

• Konferencja European Univerisities Association (Palermo-Włochy).

21 października 2010

• Posiedzenie plenarne Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

22 października 2010

• Jubileusz 65-lecia Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

24 października 2010

• XV Seminarium Studenckiego Ruchu Naukowego poświęcone m.in. sprawom nowych wyzwań i możliwości jakie dają granty rektorskie dla kół naukowych.

25 października 2010

• Posiedzenie Rady Fundacji „Panteon Narodowy”.

• Dni Otwarte CYFRONETU.

26 października 2010

• Wizyta u Metropolity Krakowskiego ks. Stanisława Kardynała Dziwisza.

27 października 2010

• Posiedzenie Zespołu Naukowo-Przemysłowego przy Radzie Uzbrojenia MON w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

• Podpisanie „Porozumienia” dotyczącego współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych studiujących na krakowskich uczelniach przez rektorów krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

28 października 2010

• Międzynarodowe Warsztaty „Innovation cross-universities network for development of partnership with enterpries” z udziałem rektorów i prorektorów z krajów byłego Związku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii oraz Szwecji.

• Wizyta delegacji z Western Michigan University, USA w celu omówienia współpracy w zakresie wymiany studentów.

• Posiedzenie Grupy Roboczej projektu „Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020”,w KPT, Kraków.

• Spotkanie z firmą Think Poland Sp. z o. o. w celu nawiązania ewentualnej współpracy dotyczącej rekrutacji studentów i doktorantów spoza granic Polski na studia w AGH.

29 października 2010

• Posiedzenie Rady Nadzorczej spółki InnoAGH.

• Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

3–5 listopada 2010

• Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Uniwersytecie Szczecińskim.

• Dni Jana Pawła II.

3 listopada 2010

• Studencka sesja naukowa pt. „Wolność i jej konsekwencje”, w trakcie której studenci małopolskich uczelni zaprezentowali swoje przemyślenia na temat różnych aspektów wolności.

• Spektakl teatralny przygotowany przez Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie „Zniewolenie” - pokaz studentów na podstawie tekstów F. Dostojewskiego, I. Bergmana, J. Littella i Jana Pawła II.

• Koncert gospelowej rewelacji Trzecia Godzina Dnia w Klubie Studio na Miasteczku Studenckim AGH.

• Posiedzenie Komitetu Monitorującego dla Krajowego Punktu Kontaktowego, Warszawa.

• Posiedzenie Sekcji Nauk Matematycznych, Fizycznych, Chemicznych i Nauk o Ziemi CK, Warszawa.

4 listopada 2010

• Sesja naukowa „Wolność w nauczaniu Jana Pawła II” organizowana w AGH.

• Koncert oratoryjny „Stworzenie świata” J. Haydna przygotowany przez Akademię Muzyczną w Krakowie.

• Spotkanie pt: „Górnictwo morskie i przewozy LNP w kształceniu i ekspansji gospodarczej Polski” w Akademii Morskiej w Szczecinie.

• Międzynarodowa Konferencja pt. „Problemy ratowania dziedzictwa kultury materialnej zabytkowych kopalń państw Unii Europejskiej”, zorganizowana w Kopalni Soli w Wieliczce.

5 listopada 2010

• Msza Św. W Katedrze Wawelskiej i rozstrzygnięcie konkursu literackiego dla studentów.

• VI edycja Targów Pracy AGH.

• Uroczysta inauguracja budowy Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych.

7 listopada 2010

• Spotkanie z publicystą Szymonem Hołownią.

8 listopada 2010

• Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji nadania tytułu doktora honoris causa prof. Zdzisławowi Bieniawskiemu.

• Debata rektorska poświęcona wyzwaniom stojącym przed Krakowem w najbliższej dekadzie zorganizowana przez redakcję „Dziennika Polskiego”.

• Spotkanie koordynatorów CC Poland Plus w ramach współpracy KIC InnoEnergy.

9 listopada 2010

• Posiedzenie Komitetu Górnictwa PAN.

10 listopada 2010

• Spotkanie z rektorem Universidad de Guanajuato z Meksyku prof. Arturo Lara oraz podpisanie aneksu do umowy o współpracy.

• Spotkanie Komitetu Sterującego – KIC Węzeł Wiedzy i Innowacji. Zrównoważona Energia – Frankfurt.