Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
28 marzec 2023

Wybierz rocznik

Absolwenci AGH w mediach

Polska Gazeta Wrocławska 18.10.2010

Krzysztof Gablankowski został nowym dyrektorem naczelnym fabryki firmy Bombardier we Wrocławiu. Wcześniej przez ponad 10 lat pracował w firmie Valeo m.in. jako dyrektor handlowy i dyrektor projektów. Ostatnio był dyrektorem generalnym jednostki polskiej w General Elektric Aviation. Ukończył inżynierię materiałową w AGH. Prywatnie – miłośnik nart i roweru.

Dziennik Polski 19.10.2010

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa wręczono nagrody naukowe im. Mikołaja Kopernika, ufundowane przez miasto, a przyznawane co pięć lat przez Polską Akademię Umiejętności. W tegorocznej 4. edycji nagród w dziedzinie Geofizyki wyróżniony został prof. Zbigniew Fajklewicz z AGH za pracę Grawimetria stosowana.

Dziennik Polski 23.10.2010

Prawie dwieście osób wzięło udział w krakowskich obchodach 65-lecia Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej. Jubileusz odbywa się pod patronatem Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia. Uczelniana aula wypełniła się do ostatniego miejsca byłymi studentami AGH, którzy przybyli do Krakowa z całego kraju, by spotkać się ze swoją Alma Mater. Wśród gości byli zasłużeni naukowcy, byli dyrektorzy kopalń i przedsiębiorstw przemysłowych, wybitni inżynierowie, widać było górnicze mundury. Obchody rozpoczęły się mszą św. odprawioną w kolegiacie akademickiej św. Anny. Następnie odbyła się konferencja „Rola Stowarzyszenia Wychowanków w integracji uczelni z wychowankami i przemysłem”, na której o działalności SW mówili absolwenci i pracownicy AGH, a całość zakończyła się spotkaniem koleżeńskim. Na kolejne spotkanie jubileuszowe stowarzyszenie zaprasza zgodnie z tradycją za pięć lat.

Echo dnia 29.10.2010

Tadeusz Gospodarczyk z wykształcenia jest magistrem inżynierem Budownictwa, absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej. Zawodowo prezes spółki prawa handlowego i dziennikarz radiowy, społecznie – animator kultury, wychowawca młodzieży, członek wielu stowarzyszeń sportowych i społecznych, a przede wszystkim zapalony żeglarz: kapitan jachtowy, sędzia regatowy, marynista, założyciel i prezes tarnobrzeskiego Jacht Klubu „Kotwica”, członek Komisji Żeglarstwa Śródlądowego Polskiego Związku Żeglarskiego, pomysłodawca i dyrektor Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Nowy Brzeg-Nowa Fala”. Będzie kandydował na prezydenta Tarnobrzega.

Tygodnik Solidarność 9.11.2010

Bogdan Biś został pierwszym zastępcą przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „S”. Ma 48 lat. Dotychczas pełnił funkcję przewodniczącego ZR Śląsko-Dąbrowskiego i sekretarza regionu. Przez blisko 20 lat pracował jako pracownik fizyczny w kopalni. Od 2006 roku pracuje w Regionie Śląsko-Dąbrowskim. W 2008 roku obronił dyplom inżyniera w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Dziennik Polski 12.11.2010

Gaudeamus igitur Stowarzyszenia Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zabrzmiał po raz pierwszy, otwierając jego działalność w tym regionie. Patronat naukowy objął Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, pochodzący z Limanowszczyzny. Uroczysta inauguracja rozpoczęła się mszą świętą. Później w sali starostwa, Rektor AGH wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Niespokojna Ziemia”.

Super Nowości 12.11.2010

Wśród kandydatów na prezydenta Rzeszowa jest Wiesław Walat absolwent AGH. W latach 1999–2002 był wiceprezydentem Rzeszowa. Odpowiadał za miejskie inwestycje. Jest on zwolennikiem strefy płatnego parkowania i wyłączenia z ruchu kołowego rzeszowskiej starówki. Uważa, że w mieści powinny pojawić się trzy nowe mosty zrealizowane np. z funduszy unijnych. Kandydat na prezydenta „Rzeszowian Razem” obecnie pracuje na samodzielnym stanowisku ds. inwestycji w firmie Eko-Top.

Nowa Trybuna Opolska 15.11.2010

Wielki sukces wynalazku Jerzego Sznerskiego – złoty medal targów w Norymberdze dla metody ograniczania zużycia koksu w odlewnictwie. Pokonał 779 innych wynalazków. Jurorzy oceniali nowatorstwo pomysłu i możliwość praktycznego wykorzystania wynalazku w przemyśle. „Nie zapomnę tej chwili do końca życia” – opowiada z dumą wynalazca z Nysy. – „Potężna hala wystawców i gości. I spiker, który przez mikrofony czyta moje nazwisko”. Jerzy Sznerski jest odlewnikiem w trzecim pokoleniu, tak jak jego dziadek i ojciec. Studiował w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a potem w Niemczech. Od 1995 roku mieszka w Nysie. Był związany z nieistniejącą już odlewnią.

Rzeczpospolita 15.11.2010

Firmy w czasach kłopotów gospodarczych stanowiska prezesów coraz częściej obsadzają absolwentami szkół technicznych. Ponad połowa szefów dużych polskich spółek ma dyplom politechniki. Jednak większość z nich uzupełnia potem wiedzę na studiach i kursach biznesowych. Podobnie jest w większości rozwiniętych krajów. Tradycyjnie kuźniami prezesów dużych polskich firm są Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, oraz Politechnika Śląska. Dyplom jednej z tych uczelni ma co czwarty z prezesów 335 firm, które odpowiedziały na ankietę.

Oprac. Małgorzata Krokoszyńska