Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
28 marzec 2023

Wybierz rocznik

Doktoraty Honoris Causa AGH – wystawa

W połowie listopada, z okazji wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa prof. Zdzisławowi Bieniawskiemu, Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej, przygotował ekspozycję związaną z tym zaszczytnym wyróżnieniem.

Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – honorowy tytuł naukowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym. Na naszej uczelni procedurę tą reguluje uchwała 72/2008 Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 roku. Pierwsze doktoraty nadano już w 1923 roku.

Historię doktoratów AGH zobrazowano licznymi wydawnictwami książkowymi i czasopismami. Znalazły się tam również uchwały Senatu nadające tytuł, druki okolicznościowe – zaproszenia, informatory, laudacje, fotografie z uroczystych posiedzeń Senatu AGH poświęconych wręczeniu tytułu Doktora Honoris Causa oraz kopie dyplomów. Druga część wystawy poświęcona została osobom, które w 2010 roku otrzymały doktoraty. Tak, więc zaprezentowano sylwetki, dokonania i publikacje profesorów: Jerzego Buzka, Zdzisławowa Samsonowicza i Zdzisława Tadeusza Bieniawskiego.

Ekspozycję można oglądać do końca grudnia 2010, w hollu na 1 piętrze (obok Czytelni Ogólnej) w godzinach otwarcia Biblioteki Głównej.

Malgorzata Dudek
Hieronim Sieński