Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
31 styczeń 2023

Kalendarium rektorskie

16 grudnia 2010

• Konferencja ”Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura i Środowisko” zorganizowana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie.

Sport to zdrowie – wchodzisz?

Aktywność fizyczna jest jedną z najważniejszych form zdrowego stylu życia. Niestety świadomość wartości uprawiania sportu nie przekłada się na mobilizację społeczeństwa w tej kwestii. W celu popularyzacji sportu KU AZS AGH przygotował bogatą ofertę imprez sportowych dla studentów i pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej.

O przestrzeni estetycznej muzeum XXI wieku

Wraz z ogłoszeniem przez Jean-Francois Lyotarda upadku wielkich metanarracji, czyli uniwersalistycznych opowieści o świecie, cywilizacji i społeczeństwie, kultura i sztuka wchodzą w nowy etap – zwany postmodernizmem.