Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
31 styczeń 2023

Pogoda dla kół naukowych

Ostatnie miesiące przynoszą coraz więcej informacji i konkretnych działań, sprzyjających studenckiemu ruchowi naukowemu i aktywnej pracy studentów w kołach naukowych. Wdrażane regulacje prawne związane z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym, a także szereg innych działań podejmowanych w skali kraju czy naszej uczelni takich jak przyznawanie dodatkowych stypendiów Ministra i Rektora za osiągnięcia naukowe,

Młodzi energetycy AGH pod szczytami

po raz drugi

Studenci „zamawiani” z kierunku Energetyka na Wydziale Energetyki i Paliw AGH, po tygodniowej przerwie po powrocie ze stażu w elektrowni Łagisza, udali się do Zakopanego na 3. dniową XXV Konferencję z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej

Młodzi energetycy AGH w… kotle

Koniec września to kolejne zadanie studentów „zamawianych” z Wydziału Energetyki i Paliw AGH. Tym razem dziesiątka studentów odbyła tygodniowy staż w elektrowni Łagisza Południowy Koncern Energetyczny SA Spółka TAURON Polska Energia SA.

Inauguracja Międzywydziałowej Ligii AGH

Już niebawem rozpoczną się rozgrywki sportowe w Międzywydziałowej Lidze AGH. Jak co roku wszystkich uczestników oraz kibiców czekają wielkie emocje, które są widoczne w rywalizacji między wydziałami.