Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
31 styczeń 2023

38. Odnowienie Immatrykulacji po 50 latachdla rocznika 1961/62 w dniu 16 listopada 2011

Motto: „Pamięć i tradycja to zachowanie tożsamości naszej Almae Mater”

Z wielu pięknych tradycji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie związanych z kierunkami kształcenia w danych zawodach wyróżnia się tradycja Odnowienia Immatrykulacji po 50. latach od rozpoczęcia studiów, którą poszczycić się może tylko nasza uczelnia.

Święta Dzieciom 2011 – prolog

Święta, święta i po Świętach Dzieciom 2011 – podsumowanie akcji zorganizowanej przez Studenckie Koła Naukowe AGH oraz Stowarzyszenie Studenckie Towarzystwo Naukowe.

Ewa Elżbieta Nowakowska - poezje

Absolwentka filologii angielskiej UJ, poetka i tłumaczka (m.in. Alice Munro, Thomasa Mertona, Elif Shafak i Williama Blake’a), wykładowca SJO AGH. Laureatka I Nagrody Konkursu im. K.K. Baczyńskiego (Łódź 1998),