Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
31 styczeń 2023

Zimowi, żeglarscy szaleńcy

Co jest takiego wyjątkowego w żaglowaniu, że pcha ludzi w środek zimy na morze? Kto był, ten zna odpowiedź, a kto jeszcze nie zasmakował tej przygody, pozostaje mu tylko otulić się ciepłym kocem i wyruszyć choć w wyobraźni z nami w taki zimowy rejs.

SKN „Firn” AGH

– trochę z historii po widomości o reaktywacji Klubu

Wiadomość o reaktywacji Klubu SKN „Firn” bardzo ucieszyła narciarzy starszego pokolenia na AGH

Wspomnienie o profesorze Edwardzie Frasiu

W dniu 22 stycznia 2013 roku na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, Rodzina oraz liczne grono współpracowników, kolegów i przyjaciół pożegnało profesora Edwarda Frasia, wybitnego naukowca i dydaktyka, wieloletniego Kierownika Katedry Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych Wydziału Odlewnictwa AGH.