Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
28 marzec 2023

Wybierz rocznik

Rektor AGH Prezesem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego

Miło nam poinformować, że JM Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka został wybrany na stanowisko Prezesa Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze (PFA-G) powołano w 1992 roku. Stowarzyszenie zostało powołane dla współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i gospodarczym. Forum stanowi płaszczyznę dialogu między osobami kierującymi organizacjami gospodarczymi, a rektorami wyższych uczelni publicznych i prywatnych.
PFA-G wyraża opinie obu środowisk w sprawach gospodarki i nauki oraz w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla przyszłości kraju. Realizując swój program, Forum aktywnie wspomaga transfer technologii i wspiera inicjatywy stymulujące współpracę szkół wyższych z sektorem gospodarczym.
Członkami PFA-G są rektorzy uczelni oraz osoby kierujące podmiotami gospodarczymi. Forum liczy około 40 członków, przy zachowaniu zasady równej reprezentacji środowiska akademickiego i gospodarczego.