Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
01 luty 2023

Krótka historia Józia i Rysia

We wrześniu tego roku obchodziliśmy na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH wspólny jubileusz 45-lecia pracy zawodowej oraz 70-lecia urodzin panów Profesorów Józefa Czaji oraz Ryszarda Hycnera

Kilka pytań do absolwenta AGH

mgr. inż. Jakuba Kamińskiego, laureata nagrody im. Jana Szmeltera za najlepszą pracę naukową zaprezentowaną
na XX Międzynarodowej Konferencji Computer Methods in Mechanics (CMM 2013) w Poznaniu